TT Trump nói sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden