TT Trump phát biểu về vụ bắn Jacob Blake: ‘Tôi không thích cảnh tượng này’