TT Trump sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong nhiệm kỳ 2