TT Trump: Sẽ có vaccine ‘hiệu quả và an toàn’ trong tháng 10