TT Trump: Sức khỏe của Giuliani ‘rất tốt’ sau chẩn đoán virus