TT Trump: Tăng các khoản hỗ trợ cho người dân Mỹ và ‘Dẹp các dự án béo bở’