TT Trump: Thỏa thuận TikTok phải có lợi cho Hoa Kỳ và đảm bảo ‘an ninh toàn diện’