TT Trump: “Tôi hy vọng Mike Pence giành phần thắng cho chúng ta”