TT Trump: Tôi đã giữ lời hứa của mình, tôi chiến đấu vì quý vị