TT Trump: Trung Quốc đang gia tăng mua hàng từ Mỹ để “làm tôi hài lòng”