TT Trump tuyên bố chiến thắng ở bang Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia