TT. Trump Tuyên bố kiện Twitter, Facebook, Google: Tối Cao Pháp Viện đang xem xét đơn kiện