TT Trump và ông Biden đối đầu về Chính sách, Đại dịch, Kinh tế trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên