TT Zelensky: Ukraine phải chấp nhận thực tế rằng mình sẽ không gia nhập NATO