Tư bản thức tỉnh đẩy nhanh sự sụp đổ của Hoa Kỳ bằng cách hậu thuẫn Trung Quốc