‘Tủ chứa đồ’ đặc biệt giữa đại dịch viêm phổi Vũ Hán của một y tá