Từ ngày 24/08, Nhật Bản sẽ xả nước thải của nhà máy điện hạt nhân ra biển