Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Từ Norfolk, một cựu quân nhân kiêm nhân viên chính phủ ngợi ca Shen Yun