Từ vụ Russiagate đến vụ Mar-a-lago: Âm mưu của Bộ Tư pháp nhằm chống lại ông Trump

Đã có những nhà báo, những người như Glenn Greenwald. Có những người theo chủ nghĩa tự do, có những luật sư về quyền tự do dân sự, họ nói rằng, FBI đang đi chệch…