Từ vụ việc của Bành Soái nhìn ra hệ thống kiểm duyệt của Bắc Kinh