Túi mua hàng bằng giấy từ Việt Nam bị yêu cầu điều tra chống bán phá giá tại Hoa Kỳ