Tướng Flynn: ‘Chúng ta không thể chấp nhận những gì chúng ta đang trải qua là đúng đắn’