Tướng Flynn: TT Trump có thể sử dụng “Thiết quân luật” để tiến hành lại cuộc bầu cử ở các tiểu bang chiến trường