Tướng quân đội bênh vực các lãnh đạo quân sự sau khi TT Trump phát biểu