Tuyên bố đầu tiên của bà Melania Trump sau bản cáo trạng truy tố cựu Tổng thống Trump