Tuyên truyền của ĐCSTQ về phong tỏa thổi bùng ngọn lửa giận dữ của người dân