Twitter cấm quảng cáo ‘trái với đồng thuận khoa học về biến đổi khí hậu’