Twitter cấm vĩnh viễn tài khoản của giọng ca Bill Mitchell