Twitter gắn nhãn ‘phương tiện truyền thông nhà nước’ cho các hãng tin Trung Quốc