Tỷ lệ bị phản ứng thuốc với vaccine COVID-19 cao hơn vaccine cúm