Tỷ lệ đảng viên Đảng Cộng Hòa nói cựu TT Trump là ‘tổng thống tốt nhất’ vượt gấp đôi cố TT Reagan