Úc chi 300 triệu đô la ở Thái Bình Dương, thách thức các khoản đầu tư của Bắc Kinh