Úc tăng cường các mối bang giao tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc có vị thế thống trị