Úc: Tăng ngân sách cho Trung tâm AI Quốc gia để bảo vệ chống lại AI có rủi ro cao

Cơ quan này đặt mục tiêu tiêu chuẩn hóa các hạn chế đối với AI để giảm thiểu những tác nhân bất chính đe dọa an ninh quốc gia.