Úc tham gia cuộc tập trận quân sự ở Ấn Độ – Thái Bình Dương với Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản