Úc tuyên bố “tình trạng thảm họa” bang Victoria, áp lệnh giới nghiêm Melbourne