Ukraine làm gì với 40 tỷ USD tài trợ vũ khí của Hoa Kỳ?

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Vừa mới đây, chúng tôi đã xuất bản một tập phim đáng chú ý kể chi tiết cách George Soro đã chi hàng tỷ đô la, theo đúng nghĩa đen, để xâm nhập vào các…