Ukraine làm gì với 40 tỷ USD tài trợ vũ khí của Hoa Kỳ?

Vừa mới đây, chúng tôi đã xuất bản một tập phim đáng chú ý kể chi tiết cách George Soro đã chi hàng tỷ đô la, theo đúng nghĩa đen, để xâm nhập vào các…