UKRAINE trước chiến tranh là hàng thập niên bất ổn

UKRAINE trước chiến tranh là hàng thập niên bất ổn Các giới chức hàng đầu của Hoa Kỳ đã giữ vai trò quan trọng như thế nào trong việc gây mất ổn định tại Ukraine/…