Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cảnh báo về tình hình năm 2024 ‘sẽ khiến mọi người Mỹ phải lo lắng’