Ủy ban Tư pháp Hạ viện điều tra văn phòng của Biện lý Đặc biệt Jack Smith

Văn phòng biện lý đặc biệt được cho là đã ép buộc một luật sư gây ảnh hưởng tới thân chủ của mình trong một vụ truy tố ông Trump