Ủy viên Hội đồng thành phố New York: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ‘phong trào ủng hộ những kẻ khủng bố’ ở Hoa Kỳ”

‘Nhiều sinh viên trong số đó là sản phẩm của các trường đại học của chúng ta. Và ít nhất thì điều đó thật, thật đáng lo ngại,” Ủy viên hội đồng thành phố New York Robert Holden thuộc Đảng Dân Chủ cho biết.