Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Ủy viên Hội đồng Thành phố Toronto ca ngợi Shen Yun: ‘Thật trác tuyệt’