Vaccine cúm không làm giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong

Nghiên cứu lớn của Nhật Bản cho thấy vaccine cúm không có lợi ích đối với các kết cục bệnh nặng