Vẫn cực đoan chống dịch, đơn giản vì Trung Quốc không có cơ chế sửa sai

Phân Tích Bình Luận

242 Videos

Thế giới cuối cùng cũng thừa nhận COVID-19 là bệnh đặc hữu, nhưng ở Trung Quốc trẻ em vẫn bị tách khỏi cha mẹ, người dân đang la hét từ các tòa cao ốc bị…