Vàng có là một giải pháp chống lạm phát không? Nên có bao nhiêu vàng trong danh mục đầu tư?