Vào Ngày Nhân quyền, Chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt kẻ đàn áp Pháp Luân Công