VĐV Nga cho rằng kết quả dương tính doping có thể là do thuốc tim của ông nội