Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát trong các cuộc biểu tình ủng hộ ông Trump