Vệ tinh Bắc Đẩu 3 suýt phá hủy con đập, dân làng Quý Châu phát hiện khoang vệ tinh bị rơi vỡ