Vị khách thăm nhà chuẩn mực

Hãy là vị khách mà gia chủ mong muốn đón tiếp lần nữa